Czym są księgi rachunkowe i kto ma obowiązek ich prowadzenia?

Czym są księgi rachunkowe i kto ma obowiązek ich prowadzenia?

Księgi rachunkowe potocznie nazywane są księgami pełnymi. Obowiązek ich prowadzenia dotyczy przede wszystkim spółek prawa handlowego, a także niektórych osób fizycznych, spółek cywilnych oraz jawnych. Podmioty, których ten obowiązek nie dotyczy mogą to robić dobrowolnie, jeśli uznają, że wpłynie to pozytywnie na funkcjonowanie ich firmy.

Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe to chronologiczne zestawienie uporządkowanych wpisów księgowych. Zalicza się do nich przede wszystkim wpisy dotyczące obrotu oraz salda generowanego przez przedsiębiorstwo oraz jego aktywa i pasywa. Księgi składają się z kilku elementów. Jednym z nich jest dziennik służący do zapisywania wszystkich operacji gospodarczych. Księga główna to zbiór wszystkich kont, na których wykonywane są takie operacje jak rozliczenia z kontrahentami, wypłaty wynagrodzeń czy zakupy środków trwałych.

Do ksiąg rachunkowych zalicza się także zestawienie obrotów i sald, księgę pomocniczą oraz inwentarz. Ustawa o rachunkowości określa, że obowiązek ich prowadzenia nałożony jest przede wszystkim na spółki handlowe i osobowe (jeśli przychody w minionym roku obrotowym przekroczyły 2 mln netto), banki oraz instytucje finansowe, które działają w oparciu o prawo bankowe, przedstawicielstwa firm zagranicznych, a także jednostki samorządowe. Prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmują się najczęściej wyspecjalizowane biura rachunkowe Zielona Góra to jedno z miast, w którym można takie znaleźć i skorzystać z ich pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 5 =