Za co odpowiedzialny jest koordynator ds. BHP na budowie?

Za co odpowiedzialny jest koordynator ds. BHP na budowie?

Na placach budowy wykonuje się czynności, które mogą w bezpośredni sposób zagrażać zdrowiu czy życiu pracowników. Zwłaszcza że duży nacisk jest zazwyczaj kładziony na maksymalnie krótki czas zakończenia inwestycji. Z tego względu konieczna jest obecność koordynatora BHP, czyli osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem oraz higieną pracy wszystkich zatrudnionych osób. Usługi w tym zakresie oferuje m.in. Ekobios, z której ofertą można zapoznać się na https://www.ekobios.pl.

Specjalista doskonale obeznany z kwestiami bezpieczeństwa

Koordynator BHP na placu budowy jest odpowiedzialny przede wszystkim za koordynowanie wszelkich zadań, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia. Do jego szczegółowych obowiązków należy: opracowywanie technicznych i organizacyjnych założeń poszczególnych prac o charakterze budowlanym, planowanie czasu niezbędnego do zakończenia robót lub ich pojedynczych etapów, wnoszenie ewentualnych uwag, określanie potencjalnych zagrożeń wynikających z realizowanych zadań, a także ścisła współpraca z kierownikiem budowy oraz służbami BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × trzy =