Polityka Cookies

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Portalu.
 2. W trosce o bezpieczeństwo udostępnionych nam informacji opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, mające uniemożliwić udostępnienie danych osobom trzecim. Weryfikujemy ich wykonywanie i stale weryfikujemy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również najrozmaitszych aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu urzeczywistniania zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w niżej wymieniony sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane
  2. poprzez zbieranie plików “cookies”.
 5. Serwis gromadzi informacje dobrowolnie udostępnione przez użytkownika.
 6. Dane dostarczone w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z przeznaczenia danego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe zachowane w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam udostępniła. Osoba ta ma również możność do edycji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, lub też zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych jak również rozwój naszego serwisu internetowego. O wszystkich zmianach będziemy informować w sposób zauważalny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do zewnętrznych stron internetowych. Takie serwisy działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis mampytanie.com.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi radzimy się zapoznać.
 11. W przypadku wątpliwości co któregokolwiek z zapisów tejże polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – SKONTAKTUJ SIĘ.