Dotacje unijne – na czym to polega?

Dotacje unijne – na czym to polega?

W latach 2021-2027 Polska może uzyskać z budżetu Unii Europejskiej nawet 750 mld Euro. Do dyspozycji polskich beneficjentów będzie ponad 620 mld zł dotacji oraz ponad 150 mld zł niskooprocentowanych pożyczek. Dotacje skierowane są do różnych grup odbiorców, dlatego warto poznać ich istotę oraz zasady korzystania.

Fundusze europejskie i ich podział

Jednym z zadań Unii Europejskiej jest równomierny rozwój społeczeństw i gospodarek należących do wspólnoty. Realizację tego celu umożliwiają m.in. fundusze europejskie. Podział środków uzależniony jest od wielu czynników i podlega negocjacjom. Pieniądze dostępne są poprzez krajowe lub regionalne programy operacyjne, takie jak Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, czy też Polska Cyfrowa. W ramach wymienionych programów przyznawane są dotacje. Aby uzyskać dotację, trzeba odszukać odpowiedni program i działanie, a następnie złożyć stosowny wniosek w wyznaczonym terminie. 

Weryfikacja wniosków

Wszystkie wnioski oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym, dlatego należy zwrócić uwagę zarówno na ich formę, jak i treść. Ich ocena może zająć nawet trzy miesiące. Aby uniknąć błędów i zmniejszyć ryzyko odrzucenia wniosku, warto skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji dla swych klientów. Informacje o firmie świadczącej tego rodzaju usługi znaleźć można na stronie http://sasadvisors.pl/dotacje-ue-wroclaw/. W przypadku przebrnięcia przez sito weryfikacyjne beneficjent podpisuje umowę, na podstawie której przyznawana jest dotacja. Pozyskane środki pozwalają sfinansować inwestycje i przyczyniają się do rozwoju osób lub przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + 5 =