Co należy wiedzieć przed podziałem działki?

Co należy wiedzieć przed podziałem działki?

Niekiedy zachodzi konieczność podziału działki budowlanej bądź rolnej – np. w sytuacji, gdy właściciel chce sprzedać jej część. Jest to stosunkowo skomplikowany proces, który zawsze musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.  W celu przeprowadzenia go szybko i skutecznie zaleca się zatrudnienie doświadczonego geodety. Wykona on wszelkie niezbędne czynności o charakterze formalnym, takie jak choćby pomiar gruntu. 

Procedura obejmuje kilka istotnych etapów

Podział działki wymaga najpierw zgromadzenia dokumentów w postaci odpisu z księgi wieczystej, wypisu z katastru nieruchomości, ogólnego projektu podziału zawartego na mapie, wykazu zmian gruntowych, protokołu z przyjęcia granic oraz opcjonalnie decyzji na temat warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Trzeba je złożyć wraz ze stosownym wnioskiem w urzędzie miasta lub gminy. Po jego akceptacji dochodzi jeszcze konieczność opracowania ostatecznego projektu podziału i urzędowego zaktualizowania wpisów w księdze wieczystej. Cały proces trwa średnio od 4 do maksymalnie 5 miesięcy – duże znaczenie ma tutaj czas pracy samego geodety. Jeśli interesuje nas podział działki koszt przedsięwzięcia wynosi kształtuje się w granicach 2500-3000 złotych. Kwota ta zawiera opłaty związane z dokonaniem pomiaru gruntu, jego rozgraniczeniem i poniesieniem wydatków urzędowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × cztery =